Group Exercise Class Descriptions

Troelli

Cymysgedd dull rhydd o seiclo dan do wedi’i gynllunio i herio rhai sy’n cymryd rhan i gyrraedd lefel gyraeddadwy beth bynnag yw eu gallu.

 

Hyfforddiant Cylchol

Mae’r dosbarth hynod boblogaidd hwn yn ffordd wych o gyfarfod pobl wrth ymarfer gydag amrywiaeth lwyr o orsafoedd  cardiofasgwlaidd effaith isel ac uchel.

 

HIIT

Mae dosbarthiadau HIIT (‘High Intensity Interval Training’) yn golygu gwell ymarfer i’r galon mewn llai o amser.

 

Her Driphlyg

Mae’r dosbarth hwn yn gymysgedd o ymarferion step, aerobeg a ffyrfio cyhyrau –  delfrydol ar gyfer perffeithio’r corff ar gyfer y traeth a chael hwyl wrth wneud!

 

Coesau, Pen Ôl a Bola

Cyfres o ymarferion i wella’r cyhyrau a llunio’r corff.

 

Nerth Plyometrig

Yn cael eu hadnabod hefyd fel ‘hyfforddiant naid’ neu ‘plyos’, mae’r rhain yn ymarferion ble mae’r cyhyrau yn trosglwyddo’r grym mwyaf mewn ysbeidiau byr o amser, gyda’r nod o gynyddu a gwella perfformiad.

 

Kettlebells

Ymarfer gyda phwysau kettlebell sy’n rhoi canlyniadau cyflym trwy dargedu’r prif grwpiau cyhyrau i gyd.

 

Kettlecise

Yr ymarfer Kettlebell unigol mwyaf effeithiol ar gyfer llosgi braster wedi ei gynllunio i siapio a cherflunio’ch corff. mae’n hwyl, mae’n hynod gyflym hynod effeithiol!

 

Gwersyll Ffitrwydd

Siapiwch eich corff yn y dull militaraidd!  Ymarferion llawn i’r corff sy’n targedu’r prif grwpiau cyhyrau yn rhannau uchaf ac isaf y corff! O ymarferion cylchol sy’n sbarduno ffitrwydd y galon, i ymarferion creadigol ar gyfer ffyrfiant y cyhyrau. Mae’n hwyl fawr!

 

 

Aerobeg Dŵr

Dosbarth sydd bob amser yn llawn hwyl. Delfrydol ar gyfer pawb. Sblashiwch eich ffordd i ymarfer gwych.

 

Ffitrwydd Zumba

Mae’r rhaglen Zumba yn cyfuno rhythmau Lladinaidd hypnotig a symudiadau hawdd eu dilyn i greu un rhaglen ffitrwydd unigryw fydd yn eich cyfareddu.

 

Cydbwysedd corff

Mae’r dosbarth hwn yn groes rhwng hyblygrwydd, cydbwysedd a sadrwydd creiddiol. Mae’n helpu i leihau straen a chynyddu gwneud ichi deimlo’n well gan ryddhau hormonau da yn y corff.

 

Fitstep

Mae’r ymarfer dawns yn cymysgu camau gosgeiddig y neuadd ddawnsio gyda chamau cyflym y dawnsfeydd Lladinaidd i greu dosbarthiadau hwyliog lle byddwch yn dod yn ffit heb sylweddoli hynny.

 

YOGA

Mae Yoga yn gelfyddyd hynafol seiliedig ar gytgordio datblygiad meddwl a chorff, gan adeiladu nerth a hyblygrwydd mewnol.

 

Pilates

Mae’r dosbarth hwn wedi ei gynllunio i wella nerth, hyblygrwydd ac osgo corfforol, a hyrwyddo ymwybyddiaeth feddyliol.

 

Aerobeg Bocs

Ffordd hwyliog a chyffrous o ddod yn ffit. Mae’n cyfuno ymarferion cardioleg cyflym gydag ymarferion i’r corff cyfan.

 

Cyflyru Creiddiol

Cyfres o ymarferion wedi eu cynllunio i wella nerth a sadrwydd eich craidd.

Group Exercise Class Contact Form

12 + 7 =

Our Centres

For Swim Times, check out our pool times page.

Abertillery 01495 357779
Ebbw Vale 01495 357777
Tredegar 01495 353339