Prices

 

 

 

 

CAWODYDD

Cawod Oedolyn £2.55
Cawod Plentyn £1.60

PWLL NOFIO

Nofio Oedolyn £4.00
Nofio Iau £1.75
Nofio Oedolyn Consesiwn £1.95
Nofio Iau Consesiwn £0.90
Llithren Dŵr Oedolyn £5.25
Llithren Dŵr Iau £4.00
Llithren Dŵr Tocyn Teulu 4 person £14.55
Llithren Dŵr Oedolyn Consesiwn £3.30
Llithren Dŵr Iau Consesiwn £2.00

 

YSTAFELLOEDD IECHYD

Oedolyn (Glynebwy) £6.85
Pensiynwyr (Glynebwy) £3.45

 

 

 

DOSBARTHIADAU YMARFER GRWPIAU

Disbarthiadau Ffitrwydd (Gwlyb a Sych) £4.85
Consesiwn £3.05

STIWDIO FFORDD O FYW

Oedolyn £6.55
Iau £3.45
Gostyngiad Oedolyn £2.50
Gostyngiad Iau £1.30

 

SBONCEN

Oedolyn £6.70
Iau £3.55
Gostyngiad Oedolyn £4.95
Gostyngiad Iau £2.50

 

BADMINTON / TENNIS BWRDD

Oedolyn (2 berson) £7.40
Iau (2 berson) £3.55
Gostyngiad Oedolyn £4.95
Gostyngiad Iau £2.50