Prices

 

 

 

 

CAWODYDD

Cawod Oedolyn £2.45
Cawod Plentyn £1.50

PWLL NOFIO

Nofio Oedolyn £3.85
Nofio Iau £1.65
Nofio Oedolyn Consesiwn £1.95
Nofio Iau Consesiwn £0.90
Llithren Dŵr Oedolyn £5.05
Llithren Dŵr Iau £3.85
Llithren Dŵr Tocyn Teulu 4 person £13.90
Llithren Dŵr Oedolyn Consesiwn £3.20
Llithren Dŵr Iau Consesiwn £1.95

LLOGI PYLLAU NOFIO

Pwll Nofio 25m £51.45
Pwll Hamdden heb lithren dŵr £68.25
Pwll Hamdden gyda llithren dŵr £131.25
Pwll Dysgu £17.35
Lôn Pwll Nofio £13.15
Llogi pwll Clwb Hwylio Cysylltiedig graddfa Iau – 25m £33.60
Pwll Nofio a Dominadwr £110.25

YSTAFELLOEDD IECHYD

Oedolyn (Glynebwy) £6.50
Pensiynwyr (Glynebwy) £3.25

SBONCEN

Oedolyn £6.40
Iau £3.40
Gostyngiad Oedolyn £4.85
Gostyngiad Iau £2.45

 

 

BADMINTON / TENNIS BWRDD

Oedolyn (2 berson) £7.10
Iau (2 berson) £3.40
Gostyngiad Oedolyn £4.85
Gostyngiad Iau £2.45

STIWDIO FFORDD O FYW

Oedolyn £6.20
Iau £3.25
Gostyngiad Oedolyn £2.40
Gostyngiad Iau £1.25

AELODAETH CERDYN LIFE

Life Sengl (Arian Parod) £48.00
Life Dwbl (Arian Parod) £70.00
Life Teulu (Arian Parod) £75.00
Life Sengl Blynyddol (Arian Parod) £480.00
Aqua Life Oedolyn Sengl (Arian Parod) £35.00
Aqua Life Cwpl Oedolion (Arian Parod) £50.00
Life Hwyrach (Arian Parod) £25.00
Life Ifanc ac Actif (Iau ac Iau Actif a chonsesiwn myfyrwyr) (Arian Parod £26.00
Life Consesiwn (Arian Parod) £26.00
Life Sengl (Debyd Uniongyrchol) £33.50
Life Dwbl (Debyd Uniongyrchol) £53.50
Life Teulu (Debyd Uniongyrchol) £63.50
Life Teulu Plus 1 (Debyd Uniongyrchol) £68.50
Plentyn Ychwanegol (Debyd Uniongyrchol) £5.00
Life Oedolyn Sengl Aqua (Debyd Uniongyrchol) £23.50
Life Oedolyn Dwbl Aqua (Debyd Uniongyrchol) £35.00
Life Gwell (Debyd Uniongyrchol) £25.00
Life Hwyrach (Debyd Uniongyrchol) £18.50
Life Consesiwn (Debyd Uniongyrchol) £18.50
Lifed Ifanc ac Actif (Iau a consesiwn myfyrwyr) (Debyd Uniongyrchol) £18.50

DOSBARTHIADAU YMARFER GRWPIAU

Disbarthiadau Ffitrwydd (Gwlyb a Sych) £4.65
Consesiwn £2.95

LLOGI LLEINIAU CANOLFANNAU CHWARAEON

Llain 3G gornest Oedolyn (2 awr penwythnosau) £68.25
Llain 3G gornest Iau (2 awr penwythnosau) £45.15
Llain 3G Oedolyn llogi ymarfer (Llain lawn, yr awr) £60.90
Llain 3G Oedolyn llogi ymarfer (2/3Llain yr awr ) £45.15
Llain 3G Oedolyn llogi hyfforddi (1/3Llain yr awr) £23.10
Llain3G  Iau llogi ymarfer (Llain Lawn, yr awr) £45.15
Llain 3G Iau llogi ymarfer (2/3Llain yr awr) £31.50
Llain 3G llogi Iau (1/3 Llain, yr awr) £15.75
Llain  3G Oedolyn ymarfer  hanner (yr awr) £32.55
Lleiniau ymarfer 3G Mini  Oedolyn £35.70
Lleiniau ymarfer 3G Mini Iau £22.60
Llain laswellt Oedolyn £69.30
Llain laswellt Iau £53.55
Astro Turf Oedolyn £36.75
Astro Turf Iau £18.40
Ardal Cwrt Caled (MUGA) £18.90
Ardal Cwrt Caled (MUGA) Iau £16.80
Grwpiau newid a chawod oedolyn £22.45
Grwpiau newid a chawod plentyn £11.25