Swimming

Mae nofio’n ddull ymarfer corff ardderchog sy’n addas ar gyfer pob gallu, yn cynyddu ffyrfiant cyhyrau, nerth, a gwella ystwythder.

Os ydych chi’n awyddus i ymlacio trwy nofio’n hamddenol, neu hyd yn oed eisiau cystadlu, mae gan ein Canolfannau Chwaraeon rywbeth ar gyfer pawb! Mae gennym hefyd gynllun Aqua Pathway sef ystod lawn o wersi nofio o ddechreuwyr hyd at safon ASA.

Edrychwch ar ein hamserlenni nofio ar gyfer y Canolfannau Chwaraeon unigol.

Sylwch fod nofio am ddim ar gael i rai dros 60 y tu allan i wyliau ysgol yn unig; bydd y raddfa ostyngol arferol ar gael.

Mae gennym hefyd ystod lawn o wersi nofio trwy’n cynllun Aqua Pathway gan ddechrau yn 4 mis oed! I gael mwy o fanylion cliciwch yma.

Get in touch today

Swimming Contact Form

10 + 4 =