Membership Types

Yma yn Aneurin Leisure gwyddom mor bwysig yw hi fod pobl yn gwneud y defnydd gorau o’u harian, felly rydym wedi cynllunio ystod o becynnau aelodaeth addas i’ch anghenion ffitrwydd yn ogystal â’ch rhai ariannol.

Aqualife

Mae’r aelodaeth hon yn rhoi caniatâd diderfyn i chi nofio yn ystod amseroedd nofio cyhoeddus yn ein holl ganolfannau chwaraeon.

Aqua Life sengl Oedolyn (Debyd Uniongyrchol)  £23.50
Aqua Life cwpl Oedolyn (Debyd Uniongyrchol)  £35.00

Life

Ein haelodaeth hollgynhwysol sy’n rhoi mynediad ichi i:

  • Stiwdio Ffitrwydd Ffordd o Fyw
  • Nofio
  • Pwysau Rhydd
  • Ystafell Iechyd
  • Dosbarthiadau Ffitrwydd gan gynnwys Les Mills Safon Byd
  • Chwaraeon Raced

 

Ym mhob un o’n canolfannau chwaraeon.

Life sengl (Debyd Uniongyrchol)  £39.99
Life dwbl (Debyd Uniongyrchol) £53.50
Life hwyrach (Debyd Uniongyrchol)  £18.50
Life Ifanc ac Actif (Debyd Uniongyrchol) £18.50
Life Teulu (Debyd Uniongyrchol) 2 oedolyn a 2 blentyn £63.50

Bydd ffi ymuno’n cael ei hychwanegu ar ddechrau’ch aelodaeth

 

Get in touch today

Membership Contact Form

3 + 7 =

Benefits of a life Membership

Aneurin Leisure Sport Centres realise how important it is for people to make the most of their money when, we have a fantastic variety of fitness…

Membership Offers

Watch this space for special Membership offers and promotions!