Canolfan Chwaraeon Abertyleri

Waeth beth yw’r galwadau ar eich amser, mae yma wastad rywbeth y gallwch ei wneud i ddod yn ffit yng Nghanolfan Chwaraeon Abertyleri.

Oriau Agor y Ganolfan

Gael yr oriau agor ffoniwch ein Tim Cynghori Cwsmeriaid ar 01495 368015

Manylion Cyswllt y Ganolfan

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch:

Ffôn – 01495 357779

E-bost – info@aneurinleisure.org.uk

Cyfeiriad  – Canolfan Chwaraeon Abertyleri, Stryd Alma, Abertyleri, NP13 1QD

 

 

Canolfan Chwaraeon Glynebwy

Mae Canolfan Chwaraeon Glynebwy yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddefnyddwyr gymryd rhan mewn chwaraeon a hamdden. Boed hynny’n ymarfer dwys yn un o’n dosbarthiadau ymarfer grŵp neu ymlacio am awr yn ein sauna/Jacuzzi/ystafell stem, mae yma rywbeth ar gyfer pawb.

Oriau Agor y Ganolfan

I gael ein horiau agor ffoniwch ein Tim Cynghori Cwsmeriaid ar 01495 368015

Manylion Cyswllt y Ganolfan

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch:

Ffôn  – 01495 357777

E-bost – info@aneurinleisure.org.uk

Cyfeiriad – Canolfan Chwaraeon Glynebwy, Lime Avenue, Glynebwy, NP23 6GL

Canolfan Chwaraeon Tredegar

Mae Canolfan Chwaraeon Tredegar yn ganolfan fodern gyfeillgar i’r anabl. Mae gan y ganolfan lawer o weithgareddau chwaraeon a dosbarthiadau’n cael eu cynnal gan hyfforddwyr cymwys.

Amser Agor y Ganolfan

I gael yr amseroedd agor ffoniwch ein Tim Cynghori Cwsmeriaid ar 01495 368015

Manylion Cyswllt y Ganolfan

I gael mwy o fanylion cysylltwch:

Ffôn – 01495 353395

E-bost – info@aneurinleisure.org.uk

Cyfeiriad – Canolfan Chwaraeon Tredegar, Lôn Stabl, Tredegar, NP22 4BH