Mae cael eich hun mewn siâp ac yn teimlo’n ffit ac iach yn beth hawdd iawn yng Nghanolfannau Chwaraeon Aneurin Leisure!

Gyda cherdyn Life cewch fynediad i bob un o’r tair canolfan ym Mlaenau Gwent: Abertyleri,  Tredegar a Glynebwy.

Bydd aelod Life misol hefyd yn cael defnydd diderfyn yn ystod oriau cyhoeddus o bob un o’r canlynol:

  • 3 Pwll Nofio
  • Llithrenni dŵr*
  • Campfa
  • Pwysau Rhydd
  • Ystafell Iechyd
  • Chwaraeon Raced
  • Mwy na 100 Dosbarth Ymarfer Grŵp gan gynnwys Les Mills Safon Byd
  • Sefydlu am ddim
  • Parcio am ddim

*Llithrenni dŵr ddim ond ar gael trwy Life Teulu yng Nghanolfan Chwaraeon Glynebwy

Yma yn Aneurin Leisure gwyddom mor bwysig yw hi fod pobl yn gwneud y defnydd gorau o’u hamser, felly rydym wedi cynllunio ystod o becynnau aelodaeth addas i’ch anghenion ffitrwydd yn ogystal â’ch rhai ariannol.

I gychwyn ar eich taith bywyd ffoniwch Dîm Cynghori Cwsmeriaid Aneurin Leisure ar 01495 355958

 

 

Get in touch today

Membership Contact Form

8 + 3 =

Benefits of a Life Membership

Aneurin Leisure Sport Centres realise how important it is for people to make the most of their money when, we have a fantastic variety of fitness…

Membership Offers

Watch this space for special Membership offers and promotions!

Types of Memberships

Here at Aneurin Leisure, we know how important it is for people to make the most of their money, so we have designed a range of membership packages…