Membership Offers

Mae’r cynllun yn dechrau ar gyn lleied â £17.50 y mis*

Mae pecynnau’n amrywio o becynnau Later Life a Better Life i bensiynwyr a chleientiaid atgyfeirio ymarfer drwodd i aelodaeth Life Sengl hollgynhwysol am £33.50

*Taliad debyd uniongyrchol. (ffi weinyddol o £10 hefyd)

** seiliedig ar aelodaeth pobl sengl

Yma yng Nghanolfannau Chwaraeon Aneurin Leisure rydym yn darparu cynigion ac ymgyrchoedd hyrwyddo aelodaeth, felly cadwch olwg yma am ein cynnig ffantastig nesaf!


Here at Aneurin Leisure Sports Centres we run membership offers and promotions so watch this space for our next fantastic offer! 

Get in touch today

Membership Contact Form

15 + 4 =

Benefits of a life Membership

Aneurin Leisure Sport Centres realise how important it is for people to make the most of their money when, we have a fantastic variety of fitness…

Types of Memberships

Here at Aneurin Leisure, we know how important it is for people to make the most of their money, so we have designed a range of membership packages…