Birthday Parties

Pam na rowch chi ddiwrnod o hwyl ffantastig i’ch rhai bach, un na fyddan nhw byth yn ei anghofio!

Gadewch i ni dynnu’r ffwdan mas o drefnu diwrnod arbennig eich plentyn gyda pharti llawn hwyl yn un o’n Canolfannau Chwaraeon.

Mae gennym ddewis ardderchog o becynnau parti a fydd yn diddanu a chynnal sylw plant o bob oed a diddordeb, o bêl-droed i gestyll gwynt a sleidiau dŵr – mae gennym rywbeth i bawb.

Os ydych chi’n brin o syniadau, beth am roi caniad inni ar 01495 368015

I gael mwy o wybodaeth neu i archebu parti’ch plentyn ffoniwch ein Tîm Cynghori Cwsmeriaid ar  01495 368015

Get in touch today

Centres Contact Form

8 + 1 =

Our Classes

Membership

Timetables

Our Centres

For Swim Times, check out our pool times page.

Abertillery 01495 357779
Ebbw Vale 01495 357777
Tredegar 01495 353339